Vilkår og betingelser:

Brug af www.socialøkonomisk.dk er underlagt de vilkår og betingelser, der fremsættes nedenfor. Brug af

www.socialøkonomisk.dk forudsætter at brugeren er enig i og overholder følgende vilkår og betingelser.

Comdia og partnerne der står bag Socialøkonomisk.dk garanterer ikke for omfanget, rigtigheden eller nøjagtigheden af de resultater, fremskaffelsen og brugen af Socialøkonomisk.dk informationer afstedkommer. Comdia og partnerne der står bag Socialøkonomisk.dk er ikke ansvarlig overfor brugere eller andre med hensyn til unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsagen, i informationer, eller eventuelle erstatningskrav i denne forbindelse.

Brugere, der via Comdia.com uploader materiale på Socialøkonomisk.dk er ansvarlig for indholdet af dette. Comdia og partnerne der står bag Socialøkonomisk.dk er ikke ansvarlig for indholdet af meddelelser eller informationer, sendt af brugere eller for indholdet af informationer fra tredjepart på Internettet, selv om det er tilvejebragt via Socialøkonomisk.dk.

Comdia og partnerne der står bag Socialøkonomisk.dk forbeholder sig retten til efter eget skøn at gennemgå, redigere eller slette hvilket som helst tredjepartsmateriale som måtte findes ulovligt, anstødeligt eller på anden måde upassende.

Brugere kan via links få adgang til andre sites på Internettet, som ikke er en del af Comdia.com eller Socialøkonomisk.dk.
Comdia og partnerne der står bag Socialøkonomisk.dk påtager sig ikke ansvar for nogen form for materiale uden for Socialøkonomisk.dk, der er tilgængelig via sådanne links. 

Brugeren er indforstået med at holde Comdia og partnerne der står bag Socialøkonomisk.dk skadesløs for enhver form for skader, tab, omkostninger eller udgifter som Socialøkonomisk.dk, deres personale eller samarbejdspartnere måtte pådrage sig som følge af materiale lagt på Socialøkonomisk.dk af brugeren.

 

Kontakt os...

- Få overblik over dine muligheder

Har du spørgsmål vedrørende Comdia, eller dine muligheder på socialøkonomisk.dk, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi hjælper din virksomhed med at finde den rette løsning.


Comdia Support
+45 71 99 36 72 
support@comdia.com
Hverdage 9-15