Juridisk rådgivning, udbudsret - hotline

Hotlinen er tiltænkt generelle og afgrænsede spørgsmål, som i første omgang kan besvares i form af en telefonsamtale. Der kan eksempelvis være tale om spørgsmål om:

  • Beregning af kontraktværdi.
  • Tærskelværdier.
  • Reglerne om standstill.
  • Udfyldning af udbudsbekendtgørelse.
  • m.v

Der ydes alene generel vejledning på hotlinen, som ikke kan erstatte konkret juridisk rådgivning. Horten kan ikke drages til ansvar, herunder erstatningsansvar eller økonomiske krav, som følge af Hortens vejledning eller rådgivning på hotlinen.

Telefonnummeret til udbudshotlinen er 3334 4422.

Udbudshotlinen leveres af Horten Advokatpartnerselskab