Socialøkonomisk

Et forum for synlighed og dialog mellem socialøkonomiske virksomheder og offentlige ordregivere

En socialøkonomisk virksomhed skal kunne begå sig på almindelige markedsvilkår og har desuden det sigte, at fremme særlige sociale og samfundsmæssige formål.

Mange socialøkonomiske virksomheder fokuserer på at skabe gode rammer for medarbejderne, brugerne og eleverne,  hvor en stor del ofte er mennesker med særlige udfordringer og behov. Derfor kan det være svært at finde tid, penge og ressourcer til at tænke kommercielt og være synlige overfor offentlige indkøbere.

Samtidig ser vi en voksende interesse fra offentlige indkøbere til at anvende socialøkonomiske virksomheder som leverandører, hvor det er muligt.
På trods af dette kan det være svært at finde dem og der er næsten ingen SØV-virksomheder der byder ind på udbud. Set fra de offentlige indkøbere, så har mange SØV’er kun øje for beskæftigelsesdelen og mangler fokus på den kommercielle udvikling.
Omvendt er der mange SØV’er der har fokus på det kommercielle, men ikke kan finde indkøbere, der vil købe hos dem. Denne platform vil bygge bro.

Vi vil gerne medvirke til at fremme samarbejdet mellem socialøkonomiske virksomheder og offentlige indkøbere ved at gøre det nemmere at finde hinanden og lave forretning med hinanden til gavn for begge parter og resten af samfundet.

Vi er et samarbejde mellem Hus Forbi, Advokatpartnerselskabet Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod og Comdia ApS, der er gået sammen om at etablere en platform for samarbejde, dialog og samhandel mellem socialøkonomiske virksomheder og offentlige ordregivere.

Helt konkret etableres samarbejdsplatformen www.socialoekonomisk.dk  

Samarbejdsplatformen vil ved opstart indeholde følgende funktionalitet, som løbende vil blive udbygger:

  1. En socialøkonomisk leverandørliste, hvor socialøkonomiske virksomheder kan registrere sig med en virksomhedsprofil og de faglige kompetencer, varer og tjenesteydelser, som de kan byde ind med. Den socialøkonomiske leverandørliste vil fungere som en søgbar liste, hvor offentlige indkøbere med en hurtig søgning, kan finde de socialøkonomiske virksomheder, som har de rette kompetencer i forhold til et konkret indkøbsprojekt.

  2. En Udbudsplan med kommende socialøkonomiske indkøbsprojekter, hvor offentlige ordregivere kan annoncere kommende udbud, og hvor socialøkonomiske virksomheder kan tilkendegive, om de er interesseret i at indgå i et samarbejde. Offentlige ordregivere vil også kunne annoncere mindre indkøbsopgaver under udbudsgrænserne.

Det er gratis for de socialøkonomiske virksomheder at oprette sig på leverandørlisten og for offentlige ordregivere at anvende leverandørlisten samt at annoncere kommende udbud og indkøb på udbudsplanen.

Også private virksomheder, foreninger mv. vil kunne anvende leverandørlisten til at finde socialøkonomiske leverandører, da platformen vil være offentligt tilgængelig.

Leverandørlisten vil desuden indgå i den indkøbsportal Comdia ApS har for en række af landets kommuner, hvor flere tusinde almindelige virksomheder er registrerede, og hvor kommunerne offentliggør udbud og kan søge i leverandørlister på en række områder.

For at sikre succes med platformen www.socialoekonomisk.dk  skal kendskabet til platformen udbredes til socialøkonomiske virksomheder og offentlige indkøbere.

Dette vil primært ske gennem parterne i projektet, som har forpligtet sig til at bruge deres netværk og deltage aktivt i at fremme kendskabet til og brugen af platformen. Herunder arbejdes der på at gennemføre 1-2 årlige workshops eller lignende, hvor socialøkonomiske virksomheder og offentlige indkøbere samt evt. andre aktører på området, kan mødes og netværke samt drøfte hvordan området kan udvikles.

Hvis Jeres virksomhed gerne vil oprettes på platformen, så følg den vedhæftede vejledning.