Samarbejdspartnere

Vi gør det ikke alene...

Socialøkonomisk.dk er lavet i samarbejde med en række andre organisationer, som alle hver især er eksperter på deres egne områder og engagerede i arbejdet med social økonomiske virksomheder. Se listen herunder.

hus forbi

Hus Forbi har omkring 1600 registrerede sælgere over hele landet. Nogle er hjemløse, andre er tidligere hjemløse - og alle er socialt udsatte

Hus Forbi udkom første gang i august 1996. Anledningen var FN’s internationale fattigdomsår, og at København var europæisk kulturby ’96.

Hus Forbi tjener et dobbelt formål:

1: At være med til at skabe debat og dialog om og med hjemløse og socialt udstødte, som typisk ikke kommer til orde i medierne.Hus Forbi er med andre ord deres talerør og skal sætte deres holdninger, behov og ønsker på dagsordenen over for politikere, myndigheder og resten af danskerne i al almindelighed.

2: At give de hjemløse sælgere mulighed for at tjene deres egne penge og have noget at stå op til. For mange er det at sælge Hus Forbi et værdigt alternativ til tiggeri eller kriminalitet, fordi de her tjener penge på lovlig vis ved at sælge et produkt – avisen – som de kan stå inde for.
Indholdet i Hus Forbi produceres af både socialt udsatte og professionelle freelancejournalister og fotografer. Den redaktionelle linje fastlægges af redaktøren, som er ansat i sekretariatet.

Hvor mange sælger Hus Forbi?

Vi har ca. 3000 registrerede sælgere. De fleste er i hovedstadsområdet, men vi har sælgere over hele landet, specielt i andre større byer som Aarhus, Aalborg, Esbjerg, og Odense.

Gør Hus Forbi andet for de hjemløse?

Langt hovedparten af overskuddet fra avissalget går til at købe udstyr og tøj til vores sælgere, som de får gratis både sommer og vinter. Hus Forbi driver også en medarbejdercafé for sælgerne i Vanløse. Vi tilbyder gratis hundeforsikringer og yder økonomiske støtte til de ca. 40 sociale organisationer, der fungerer som distributører af Hus Forbi, og som alle arbejder med tilbud til hjemløse og socialt udsatte. Derudover yder Hus Forbi støtte til, at andre kan udvikle nye aktiviteter, som kommer hjemløse og socialt udsatte til gode.

Hvor mange hjemløse er der i Danmark?

SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, tæller de hjemløse i Danmark. Første gang var i uge 6 i 2007 og senest var i uge 6, 2017. I 2007 viste tællingen, at vi havde ca. 5.000 hjemløse i Danmark, og af dem levede ca. 500 på gaden. I 2017 er tallene steget til 6.600 hjemløse i Danmark, hvor af ca. 660 er gadesovere.

Comdia

Sætter strøm til offentlige indkøb

Comdia er et fleksibelt fagsystem til indkøb og udbud, som anvendes af en lang række offentlige indkøbs-organisationer. Comdia gør det også muligt at lægge en del af indkøbene ud decentralt – og samtidig bevare overblikket og dokumentationen

VI SÆTTER STRØM TIL OFFENTLIGE INDKØB
Comdia er specialiseret i dialog og samarbejde mellem offentlige ordregivere og private virksomheder.

Vi har hjulpet mange offentlige ordregivere med at effektivisere deres indkøb, skabe overblik og gennemsigtighed, både når det gælder et konkret indkøb, men også i forbindelse med dialog og høringer med markedet forud for et indkøb.

Comdia er udviklet i tæt samarbejde med vores kunder og er i løbende udvikling. Der er ikke langt fra en god idé, til den er implementeret. Vi lægger nemlig vægt på at give vores brugere et effektivt værktøj, der er let og intuitivt at bruge. Det gælder både for jer ordregivere, men også for de virksomheder, som nemt og hurtigt skal kunne give tilbud på jeres opgaver

Som INDKØBER er det nemt, effektivt og overskueligt at foretage konkrete indkøb:

  • Nemt, fordi der opsættes skabeloner, som styrer indkøberen gennem en forud fastlagt proces og sikrer, at procedurer overholdes.

  • Effektivt, fordi hele indkøbsprocessen gennemføres i systemet. Fra oprettelse af projekt, evt. tilknytning af ekstern rådgiver, upload af dokumenter, invitation af leverandører fra den elektroniske leverandørliste, besvarelse af spørgsmål, indkaldelse til leverandørmøder, elektronisk tilbudsgivning og tildeling. Workflow til automatisk udsendelse af mails.

  • Overskueligt og dokumenteret, fordi alle dokumenter, dialog og handlinger knyttes til projektet, og dokumenteres gennem en hændelseslog og i rapporter.


Som LEVERANDØR bliver man synlig, forhåndsgodkendt, og kan hurtigt byde på opgaver:

  • Synlig, fordi leverandører kan søge om optagelse på elektroniske leverandørlister indenfor konkrete fagområder og hurtigt komme i betragtning til opgaver. Indkøbere kan bruge leverandørlisten til at udvælge leverandører til et konkret projekt på baggrund af fagkategorier, eller andre fastsatte kriterier. Der kan opsættes metoder til valg af leverandør: f.eks. direkte udvælgelse, lokal leverandør, til-fældig udvælgelse eller en kombination af flere metoder.

  • Forhåndsgodkendt, som sikrer, at alle leverandører på leverandørlisten har accepteret standardbetingelser og krav, f.eks. arbejdsklausuler og krav til økonomi, lærlinge eller miljø. Der kan også op-sættes workflow for re-godkendelse.

  • Hurtigt at byde på opgaver. Nemt og intuitivt for leverandører at byde på opgaver. Når leverandøren modtager en invitation til at byde, er projektet synligt på deres profil i Comdia. Eventuelle dokumenter kan hentes ned, og spørgsmål kan stilles direkte gennem Comdia. Det er nemt og hurtigt at give tilbud og uploade eventuelle tilbudsdokumenter. Får leverandøren behov for hjælp, så stå Com-dia-support gratis til rådighed ved telefon og mail.

 

Kontakt os...

- Få overblik over dine muligheder

Har du spørgsmål vedrørende Comdia, eller dine muligheder på socialøkonomisk.dk, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi hjælper din virksomhed med at finde den rette løsning.


Comdia Support
+45 71 99 36 72 
support@comdia.com